Contenido principal

Tasas Municipales

Recordá que podés pedir tu boleta para pagar las Tasas Municipales o el Comprobante de Libre Deuda por WhatsApp al  2355 644449


     

                                          

 

Calendario Fiscal - Descargar 


Ordenanza Fiscal e Impositiva 2020 - Ver Ordenanza